Visibilitat per al sector

Un dels objectius de Biocat és visibilitzar la BioRegió de Catalunya i els agents que la integren. Per aconseguir-ho, treballa diàriament per facilitar informació actualitzada sobre el sector de ciències de la vida i la salut als professionals del sector i el públic general, nacional i internacional, a través de diferents canals de comunicació. Les principals eines utilitzades per Biocat per tal de divulgar l’activitat de la BioRegió són els mitjans de comunicació, les pàgines web i les xarxes socials.

El web de Biocat, que s’edita en català, castellà i anglès, va rebre al 2018 un total de 231.031 visites de 134.140 usuaris únics, la qual cosa suposa un augment del 15% i del 29%, respectivament, respecte el 2017. Durant el 2018 es van publicar més de 80 notícies, entrevistes i reportatges, on destaquen sobretot continguts propis o relacionats amb els programes de Biocat.

La secció més visitada, un any més, ha estat la borsa de treball. Durant el 2018 es va treballar per renovar-la i fer-la més intuïtiva i pràctica per als visitants consolidant la seva posició de referent al sector.

El 2018 es van enviar 194 comunicacions electròniques en tres idiomes sobre activitats d’interès per al sector a més de 11.000 subscriptors. Entre aquestes comunicacions s’inclou l’E-news, que s’envia mensualment.

Referent per a tots els públics

Biocat fa un ús actiu de les xarxes socials per tal de difondre les activitats pròpies i del sector, així com les principals notícies relacionades amb l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut. Al tancament de 2018, el total de les xarxes socials de Biocat comptaven amb 30.757 seguidors i els continguts publicats van generar 4,6 milions d’impressions.

La xarxa social amb més seguidors és Twitter, amb més de 19.000 seguidors a finals de 2018 als comptes de Biocat en català, castellà i anglès i els de Moebio i B·Debate. La xarxa que ha tingut un creixement més destacat, però, és LinkedIn, que va augmentar un 58,9% el número de seguidors fins a 10.947 sumant les pàgines de Biocat i de Moebio. Els continguts que es van generar durant 2018 van aconseguir 1,3 milions d’impressions.

Pel que fa al ressò en mitjans de comunicació, Biocat i les seves activitats van obtenir 101 impactes en premsa escrita, 337 en mitjans digitals i 6 aparicions en ràdio i televisió. Entre aquests impactes destaquen 7 aparicions en mitjans estrangers que afavoreixen el posicionament de Barcelona i la BioRegió de Catalunya a nivell internacional, com ara Is Barcelona the place to be for clinical trials? o Biotech Investment: Reigning in Spain.

Font de coneixement

Biocat s’ha consolidat com una font de referència de dades del sector i atén al llarg de l’any nombroses peticions de dades i informació per part d’altres entitats i dels mitjans de comunicació. L’actualització interna i permanent d’aquestes dades ha permès continuar ampliant el directori de les empreses del sector al portal Catalan Life Sciences i recopilar la informació necessària per elaborar l’Informe Biocat.